Podmínky ubytování
Conditions for Booking and Accommodation

1) Rezervace termínu:

    1.1 Ubytování je rezervováno zaplacením zálohové faktury (výjma rekreační poplatky).

          1.1.1     je-li doba delší než 30 dní před požadovaným termínem ubytování,
                       je minimální výše zálohy 50 % ceny. Doplatek bude uhrazen
                       nejpozději 30 dní před zahájením čerpání služeb.

          1.1.2     je-li doba kratší 30 dní, bude výše zálohy 100 % celkové ceny pobytu.

2) Stornopoplatky za osobu činí:

    2.1 při stornu provedeném v období delším než-li 30 dní a 10 % ceny pobytu (minimálně 100 Kč)

    2.2 při stornu provedeném v období mezi 29. až 15. dnem před ubytováním 50 % ceny

    2.3 při stornu provedeném v období mezi 14. až 3 dny před ubytováním 75 % ceny

    2.4 pokud je storno provedeno 2 dny před příjezdem, bude účtováno 100 % ceny

          2.4.1      totéž platí při "no-show"

    2.5 ubytovatel si vyhrazuje právo na zrušení rezervace ve vážných případech (onemocnění
          či úmrtí někoho ze členů rodiny). V tomto případě je záloha vrácena celá.

3) Rekreační poplatek je účtován vždy v den příjezdu:

    3.1 poplatek ve Vysokém nad Jizerou je odváděn osobou starší 18 let

    3.2 osvobozeni jsou studenti a důchodci starší 70 let

4) Nástupní termíny:

    4.1 dle běžných zvyklostí je nástupním termínem sobota, po 14. hodině

           4.1.1 pokud bude Váš příjezd ve večerních hodinách - po 19. hodině, budeme rádi, když nás
                   o této zkutečnosti včas informujete

    4.2 pokud je nástupním termínem jiný den než sobota, je možné se domluvit na individuálním čase příjezdu

5) Odubytování:

    5.1 dle běžných zvyklostí je časem pro odubytování 10. hodina

    5.2 pokud v termínu Vašeho odjezdu nikdo nepřijíždí, je možné se domluvit
          na individuálním čase odjezdu

          5.2.1 jestliže je termín odjezdu po 15. hodině téhož dne, bude účtováno
          50 % z ceny pobytu (jedné noci).

6) Užívat prostory ubytovacího objektu mohou pouze nahlášené osoby.

7) Jiné:  

    7.1 Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušit rezervaci ze závažných důvodů, například:
        – živelné pohromy či havárie. V těchto případech se pronajímatel zavazuje
        bezodkladně informovat zájemce a záloha se vrací v plné výši.