Město: Vysoké nad Jizerou

Ke vzniku města Vysoké nad Jizerou se váže pověst o uhlíři Havlasu Pavlatovi a jeho ochočeném medvědovi, kterého odvedl na královský dvůr a za tento hrdinský čin dostal "krajinu nad řekou Jizerou".

Město je písemně zmiňováno již ve 14. století. Byla mu dána privilégia a práva - trhy, správa (panství hradu Nístějka), soudní a hrdelní právo. Při městě bylo sdružováno také několik cechů: krejčovský, ševcovský, pekařský, mlynářský, perníkářský a dalších. 

Dějiny městem procházely v plné barevnosti a síle, stejně tak jako zbylými kouty Severních Čech. Vysoké patřilo Smiřicům, Albrechtu z Valdštejna, hrabatům Caretto-Millesimovým, Rohanům... Bylo poznamenáno rekatolizací, absolutismem i nevolnictvím, ale také neúrodou, hladomorem (1171-1772) či rozsáhlým požárem (29.7.1834).

Konec 19. století, přelom století a počátky 20. století jsou pro Vysoké z pohledu kultury a politiky nejzásadnějším. Lidé nesouhlasí s politikou Rakouska-Uherska a demostrují na tzv. táborech lidu (Petruškovy vrchy). Do města se sjíždí elita českého kulturního i polického života. Stává se oblíbenou letní i zimní destinací. V létě a na podzim se zde rád prochází, houbaří a diskutuje nejen Viktor Dyk, ale také... Ve svém rodišti si nechává vystavět letní a zimní sídlo dr. Karel Kramář (první ministerský předseda ČSR, v letech 1918-1919).

 

Město položené nad řekou Jizerou se může pochlubit:

* nejdelší divadelní tradicí v České republice. Láska k divadlu (ochotnickému i profesionálnímu) se u nás traduje již od konce 18. století (1786). Živým důkazem je minimálně jedna divadlení premiéra ročně, ale především Krakonošův divadelní podzim (přehlídka amaterských divadelních souborů, která se koná pravidelně v říjnu). Vysoké se může pochlubit také vlastní divadelní budovou - Divadlo Krakonoš (velká a málá - loutková scéna).

* písmáctvím - Metelkovy zápisky se staly podkladem pro napsání Raisových Zapadlých vlastenců. Věnceslav Metelka byl rodákem z nedalekých Sklenařic, pomocný učitel, písmák a výborný houslař.

* Ski klubem Vysoké nad Jizerou, jež se zasloužil o vznik Svazu lyžařů v Čechách (dnes Svaz lyžařů ČR). Vznik našeho klubu je datován do roku 1903. Od samého počátku byl a je důležitým organizátorem regionálních, republikových i mezinárodních závodů. Klub vychoval řadu vynikajícíh závodníků - sjezdařů, běžců, skokanů i sdruženářů. Od roku 1941 se ve Vysokém pořádají tak zvané Závody po staru - připomínka začátků lyžování u nás.

* krásným katolickým kostelem Svaté Kateřiny Alexandrijské a sborem Církve Československé husitské.

* zřícenou hradu Nístějka a přírodní rezervací v jejím okolí.

* rodinným lyžařským areálem Šachty, běžeckým areálem, ale také trasami okolo města i za jeho hranice.

* výborným vysockým zelím, jehož věhlas dosahuje za hrace okresu (Semily), dost možná i kraje (Libereckého)!

* věhlasnou nemocnicí - Ústavem chirurgie ruky a plastické chirurgie, který je specializovaným pracovištěm od roku 1975.

* Integrovanou střední školou - pilotní školou Škoda Auto.

* Kramářova vila (dnes Hotel Větrov).

* krásnými výhledy na západní Krkonoše.


Town: Vysoke nad Jizerou

The legend about foundation of our town says about miners Havlas Pavlata and his bear. He led him to the royal court in Prague and the king gave him “Landscape upon the river Jizera”.

The town is regulary mentioned in the 14th century in written chronicles. It had privileges and rights for markets, leading (estate Castle Nístějka), judicial and criminal law. The town was pooling several guilds: tailor, shoemaker, baker, miller, gingerbread-baker and others.

History of the town went through in full colors, as well as the remaining corners of Northern Bohemia. Vysoke nad Jizerou belonged to family Smiric, to Albrecht von Wallenstein, to the first family Caretto-Millesim and Rohan family ... It was noted recatholicization, serfdom and absolutism, but also crop failures, famine (1171-1772) and a large fire (on 29th July 1834).

Very important time was at the end of 19th century and in firts twenty years of 20th century. This period is the most fundamental for our culture and politics. People disagree with the policy of Austria-Hungary and demonstrated in the camps people (Petruška's hills). In to the town is comming elite of cultural, politics and public life. In the same period is Vysoke nad Jizerou very popular summer and winter destination. During the summer and autumn time came public known people like poet Viktor Dyk. Into his hometown came back dr. Karel Kramar to build his a summer and winter residence. Dr. Karel Kramar was the first Prime Minister of Czechoslovakia in the years 1918-1919.